Spółka z grupy Agena Development S.A. przy wsparciu Kancelarii BBK zakończyła skomplikowany prawnie proces nabywania nieruchomości oraz uzyskiwania pozwolenia na budowę i rozpoczęła roboty budowlane przy kolejnej inwestycji przy ul. Grodzieńskiej w Warszawie. W ramach inwestycji powstanie kaskadowy budynek sięgający od 5 do 7 kondygnacji naziemnych.