Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22. stycznia 2020r. (sygn. akt V ACa 134/19) zmienił wyrok Sadu Okręgowego na korzyść klienta reprezentowanego przez Kancelarię BBK i orzekł, że operator sieci energetycznej w Warszawie nie zasiedział służebności przesyłu do urządzeń zlokalizowanych na działce Klienta Kancelarii BBK.

28.01.20

Kancelaria BBK obsługuje proces fuzji spółek z branży przetwarzania odpadów

Kancelarii BBK powierzono pełną obsługę prawną procesu połączenia spółek działających w branży przetwarzania odpadów. Zakończenie procesu fuzji przewidziane jest na drugi kwartał 2020 r.

14.01.20