Battara Bartoszek Kuliński BBK
Law Firm

Address:
ul. Widok 8, IXp.
00-023 Warsaw

tel. + 48 22 844 34 34
fax. + 48 22 844 34 33
e-mail: info@bbklaw.pl

Battara Bartoszek Kuliński BBK
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. k.
KRS: 0000966228
NIP: 525-25-24-685
REGON: 145924861