Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22. stycznia 2020r. (sygn. akt V ACa 134/19) zmienił wyrok Sadu Okręgowego na korzyść klienta reprezentowanego przez Kancelarię BBK i orzekł, że operator sieci energetycznej w Warszawie nie zasiedział służebności przesyłu do urządzeń zlokalizowanych na działce Klienta Kancelarii BBK.

28.01.20

A win before the Court of Appeal in a litigation for damages for the use of the estate property without contract and the acquisition of transmission easement by usucaption.

28.01.20