Kancelarii BBK powierzono pełną obsługę prawną procesu połączenia spółek z branży dystrybucji produktów spożywczych, z udziałem spółek z jednej z wiodących grup w tym sektorze. Zakończenie procesu fuzji przewidziane jest na drugi kwartał 2020 r.