Kancelaria BBK reprezentuje jednego z wiodących na rynku polskim generalnych wykonawców istotnych procesów sądowych związanych z branżą budownictwa infrastrukturalnego. Procesy te mają charakter precedensowy i dotyczą m.in. kwestii praw i obowiązków generalnych wykonawców oraz inwestorów w przypadku nagłych i poważnych zmian na rynku budowlanym. Zagadnienia będące przedmiotem procesów są aktualne w kontekście sytuacji na rynku budowlanym w Polsce i mogą doprowadzić do wydania istotnych dla branży orzeczeń i interpretacji prawnych.