Kancelaria BBK została zaangażowana w proces przejęcia ważnego zakładu produkcyjnego przez jedną z wiodących firm z branży odzieżowej. Zakres zaangażowania Kancelarii BBK obejmuje pełną obsługę prawną transakcji po stronie podmiotu przejmującego. Zakończenie procesu przejęcia jest planowane na pierwszy kwartał 2020 r.