Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Szkoły Prawa Włoskiego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca prawa handlowego w IPSKT Uniwersytetu Warszawskiego, członek Instytutu Bioetyki Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, członek Business Center Club, członek Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.

w 2009 r. pierwszy dyrektor i przedstawiciel na Polskę Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. Oddział w Polsce, Wspólnik i Partner Zarządzający Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK oraz Kierownik Działu Włoskiego Kancelarii BBK.

Obywatelstwo: polskie i włoskie. Znajomość języków obcych: włoski, angielski, francuski. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa handlowego i gospodarczego, prawa cywilnego, umów cywilnych i handlowych, inwestycji budowlanych, obrotu nieruchomościami, prawa kolejowego i lotniczego, prawa europejskiego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków prawnych i handlowych polsko-włoskich.


Specjalizacje