Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia też na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), Centrum Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW we współpracy z wydziałem prawa University of Florida, Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego, wspólnik Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK.

Jest autorem i redaktorem wielu publikacji z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, prawa energetycznego oraz prawa komunikacji elektronicznej (np. „Bezpieczeństwo umów budowlanych” – wyd. Beck Info Biznes, „Ryzyko umów budowlanych” – wyd. Verlag Dashöfer, „Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej” – wyd. C.H. Beck; redaktor w „Prawo energetyczne. Komentarz”, wyd. C.H. Beck).


Specjalizacje