Zostałem/ am poinformowany/ ana, że:

  1. administratorem moich danych osobowych jest Battara Bartoszek Kuliński BBK Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. p., KRS: 0000966228 („BBK” adres: ul. Widok 8, 00-023 Warszawa);
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane przez BBK na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, w celu odpowiedzi na pytanie oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej;
  3. moje dane osobowe mogą być powierzone przez BBK podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz BBK np. w związku z obsługą księgową, obsługą IT;
  4. moje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej;
  5. moje dane osobowe będą przetwarzane przez BBK przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa;
  6. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia;
  7. przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem;
  8. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy;
  9. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korespondencji;
  10. przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą stanowiły podstawy do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.