Kancelaria BBK, wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami prawnymi oraz otoczeniem gospodarczym, oferuje doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania systemów compliance oraz ochrony danych osobowych, w tym:

 • analiza ryzyk prawnych związanych z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą;
 • opracowywanie zasad compliance i systemów kontroli wewnętrznej dla przedsiębiorców;
 • przygotowywanie projektów systemów bezpieczeństwa wewnętrznego przedsiębiorstw;
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów do celów compliance prawnego oraz dokumentacji powiązanej;
 • wsparcie prawne w przypadku naruszenia zasad compliance;
 • wsparcie przy tworzeniu systemów ograniczenia odpowiedzialności zarządów oraz dyrekcji przedsiębiorstw;
 • doradztwo w zakresie wdrażania na terytorium Polski zagranicznych regulacji compliance i ochrony danych osobowych, związanych z działalnością grup kapitałowych i holdingów międzynarodowych;
 • przygotowanie zgodnej z RODO dokumentacji prawnej;
 • doradztwo przy przygotowywaniu prawnych systemów zarządzania danymi osobowymi;
 • audyt w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych;
 • doradztwo w bieżącym zarządzaniu ochroną danych osobowych;
 • wsparcie i reprezentacja w przypadkach naruszenia danych osobowych.