Doświadczenie prawników Kancelarii BBK w sektorze energetycznym zaowocowało przygotowaniem przez zespół współtworzony przez prawników Kancelarii BBK komentarza do ustawy Prawo energetyczne  (Prawo energetyczne. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck. 2017). Kancelaria BBK jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Kancelaria BBK świadczy szerokie spektrum usług prawnych dla przedsiębiorstw działających w sektorze energetycznym, a w szczególności:

  • obsługa procesów inwestycyjnych związanych z sektorem energetycznym, w doradztwo przy budowie bazy paliwowej;
  • obsługa inwestycji z zakresu fotowoltaiki
  • due diligence prawne spółek i przedsiębiorstw energetycznych;
  • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych przed URE i innymi urzędami państwowymi i samorządowymi;
  • bieżące doradztwo w zakresie działalności związanej z sektorem energetycznym;