Szczególną specjalizacją Kancelarii BBK jest obsługa procesów budowlanych, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, z uwzględnieniem budownictwa infrastrukturalnego, mieszkaniowego, przemysłowego czy użyteczności publicznej.

Do usług świadczonych przez Kancelarię BBK w tym sektorze wchodzi m.in.:

  • bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych na rzecz generalnych wykonawców, inwestorów i podwykonawców, zarówno w sektorze zamówień publicznych, jak i w sektorze prywatnym;
  • opracowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane oraz innych umów i dokumentów prawnych związanych z inwestycjami budowlanymi;
  • opracowywanie, negocjowanie i wdrażanie struktur współpracy między podmiotami wspólnie realizującymi zadania inwestycyjne oraz porozumień w zakresie zakończenia i rozliczeń umów o roboty budowlane;
  • doradztwo w zakresie kontraktów FIDIC;
  • doradztwo prawne w zakresie roszczeń związanych z procesem budowlanym, w tym roszczeń w ramach kontraktów FIDIC;
  • doradztwo na rzecz generalnych wykonawców, podwykonawców i inwestorów w zakresie nadzwyczajnych okoliczności występujących w trakcie procesu budowlanego;
  • bieżące wsparcie prawne na rzecz placów budowy;
  • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych czy mediacyjnych w zakresie sporów związanych z inwestycjami budowlanymi.