Kancelaria BBK specjalizuje się w tworzeniu, analizie i negocjowaniu umów o charakterze handlowym, przy uwzględnieniu zarówno potrzeb i uwarunkowań prawnych oraz celów handlowych Klientów. W zakres przedmiotowych usług wchodzi m.in.:

  • opracowywanie projektów umów handlowych, w tym umów nienazwanych, warunków ogólnych umów czy innego rodzaju porozumień między przedsiębiorcami;
  • opracowywanie dokumentacji prawnej powiązanej z umowami handlowymi, dokumentów okołokontraktowych, dokumentacji korporacyjnej związanej z transakcją;
  • opracowywanie specjalistycznych konstrukcji i rozwiązań prawnych dla porozumień handlowych, struktur prawnych dla transakcji złożonych, wielopoziomowych czy wieloetapowych, analiza i opracowywanie mechanizmów prawnych dla operacji komercyjnych o niestandardowym charakterze;
  • negocjacja umów lub wsparcie prawne na rzecz przedsiębiorców w procesach negocjacyjnych;
  • bieżące doradztwo przy realizacji umów handlowych i innego rodzaju porozumień w sektorze komercyjnym.