Prawnicy Kancelarii BBK mogą poszczycić się bogatym doświadczeniem w zakresie obsługi procesów M&A. Usługi Kancelarii BBK w tym zakresie obejmują zarówno fazę przygotowawczą do procesów M&A, jak i fazę wdrożeniową oraz potransakcyjną. Do usług oferowanych w tej materii należą:

  • prawne prowadzenie procesów nabycia spółek lub przedsiębiorstw, w tym opracowywanie struktur sprzedażowych lub strategii nabycia, usługi związane z przygotowywaniem zbycia na rzecz sprzedawców, opracowywanie dokumentacji sprzedażowej i okołosprzedażowej, wsparcie przy prowadzeniu negocjacji oraz opracowywanie rozwiązań prawnych dla konkretnych zagadnień wyłaniających się w trakcie procesów sprzedażowych;
  • bieżące doradztwo prawne przy przekształceniach, łączeniach i podziałach spółek, w tym opracowywanie planów i harmonogramów procesów przekształceniowych, łączenia i podziału spółek, opracowywanie prawnej dokumentacji związanej z powyższymi procesami, reprezentowanie spółek przed organami państwowymi w związku z prowadzonymi procedurami, bieżące doradztwo na etapie następującym po przekształceniu, łączeniu lub podziale spółek;
  • doradztwo prawne przy restrukturyzacjach spółek i grup kapitałowych, w tym opracowywanie planów i harmonogramów restrukturyzacyjnych, opracowywanie dokumentacji korporacyjnej i innej związanej z restrukturyzacją, doradztwo w zakresie struktur spółek i grup kapitałowych po restrukturyzacji, bieżące doradztwu na etapie wdrożenia procesów restrukturyzacyjnych;
  • due diligence prawne spółek i przedsiębiorstw;
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z procesami M&A;
  • opracowywanie prawnych struktur zarządzania spółkami po przejęciu oraz przygotowywanie stosownych dokumentów wewnętrznych spółek lub grup kapitałowych.