Kancelaria BBK świadczy szeroki wachlarz usług związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, w tym m.in.:

  • doradztwo w zakresie inwestycji związanych z nabyciem lub zbyciem nieruchomości;
  • opracowywanie struktur nabycia lub zbycia nieruchomości;
  • obsługa prawna na rzecz developerów;
  • due diligence i audyty nieruchomości;
  • odzyskiwanie nieruchomości;
  • obsługa postępowań związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości;
  • obsługa postępowań o zasiedzenie nieruchomości;
  • obsługa prawna związana z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, magazynowymi, przemysłowymi, lokalowymi;
  • obsługa prawna umów najmu i dzierżawy nieruchomości, w tym m.in. opracowywanie i analiza umów najmu i dzierżawy nieruchomości komercyjnych, magazynowych, przemysłowych, lokalowych, rolnych;
  • obsługa prawna procesów zbycia nieruchomości na podstawie transakcji niestandardowych, w tym w ramach aportów, zbywania zorganizowanych części przedsiębiorstw, darowizn itp.