Doświadczenie w obsłudze obrotu gospodarczego pozwala Kancelaria BBK świadczyć usługi związane z przypadkami ingerencji prawa karnego w obrót gospodarczy. Celem doradztwa Kancelarii BBK jest zapewnienie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej z normami prawa karnego oraz karno-skarbowego. Inwestycje budowlane, prawo pracy, obrót nieruchomościami, prawo transportowe, sprawy upadłościowe, zakres praw autorskich i ochrony własności przemysłowej to dziedziny szczególnie wymagające uwzględnienia aspektów prawno-karnych.

W ramach spraw karno-gospodarczych Kancelaria BBK w szczególności:

  • prowadzi audyty organizacji działalności gospodarczej dla weryfikacji zgodności z prawem karnym;
  • zapewnia ochronę członków organów spółek przed ryzykiem odpowiedzialności karnej związanej z pełnioną funkcją;
  • zapewnia kompleksową obsługę związaną z prawno-karnym aspektami funkcjonowania spółek, w tym przy upadłościach;
  • zapewnia kompleksową obsługę w zakresie prawno-karnym przy inwestycjach budowlanych;
  • reprezentuje klientów w sprawach prywatno-skarbowych o zniesławienie