W związku z wieloletnim doświadczeniem związanym z obsługą podmiotów działających na skalę wielu krajów, prawnicy Kancelarii BBK są szczególnie wyspecjalizowani w doradztwie związanym z zagadnieniami prawa międzynarodowego. W zakres doradztwa związanego z rynkiem międzynarodowym świadczonego przez Kancelarię BBK wchodzi m.in.:

  • analiza i doradztwo dotyczące ryzyk związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej na skalę międzynarodową;
  • doradztwo w zakresie ujednolicania międzynarodowych struktur holdingowych oraz korporacyjnych;
  • doradztwo w zakresie wdrażania na terytorium Polski wewnętrznych regulacji holdingów lub międzynarodowych grup kapitałowych;
  • doradztwo w zakresie procesów o charakterze międzynarodowych lub z udziałem podmiotów zagranicznych, uwzględniające zagadnienia prawa prywatnego międzynarodowego, prawa unijnego i konwencji międzynarodowych;
  • doradztwo w zakresie wdrażania na terytorium Polski międzynarodowych postępowań restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych;
  • doradztwo w zakresie prawnych elementów handlu międzynarodowego;
  • doradztwo i obsługa procesów M&A o charakterze międzynarodowym, w tym przejęć spółek przez podmioty zagraniczne lub przekształceń struktur korporacyjnych przy udziale kapitału zagranicznego.

Szczególnie rozwiniętą dziedziną doradztwa świadczonego przez Kancelarię BBK są usługi prawne związane z inwestycjami podmiotów włoskich w Polsce lub podmiotów polskich we Włoszech. W celu uzyskania szerszych informacji na ten temat, zapraszamy do zakładki Dział Włoski