Kancelaria BBK świadczy usługi związane z funkcjonowaniem rynku pracy, w tym m.in.:

  • opracowywanie umów o pracę i zasad zatrudniania;
  • opracowywanie regulaminów wewnętrznych pracodawców;
  • opracowywanie polityk antymobbingowych;
  • reprezentowanie w sporach pracowniczych.;
  • analiza i doradztwo w zakresie rozwiązań dotyczących systemów zatrudniania, systemów organizacji zakładu pracy, systemów czasu pracy.