Kancelaria BBK świadczy pełen wachlarz usług doradczych związanych z prowadzeniem spółek i innych podmiotów występujących w obrocie gospodarczym, w tym m.in.

 • doradztwo w zakresie zakładania spółek oraz opracowywania systemów funkcjonowania spółek;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej, m.in. umów spółek, regulaminów organów spółek, regulaminów wewnętrznych spółek, umów regulujących stosunki między wspólnikami;
 • doradztwo korporacyjne, obsługa zgromadzeń wspólników i innych organów spółek, opracowywanie dokumentacji związanej ze zgromadzeniami lub posiedzeniami organów spółek;
 • bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie tworzenia struktur korporacyjnych i dokumentów korporacyjnych, w tym doradztwo w zakresie tworzenia i prowadzenia holdingów;
 • doradztwo w zakresie struktur compliance, opracowywanie regulaminów compliance;
 • doradztwo prawne w zakresie wewnętrznych struktur korporacyjnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, opracowywanie dokumentacji na potrzeby obowiązków wynikających z RODO;
 • obsługa postępowań spornych między wspólnikami, między organami spółek lub między spółkami a podmiotami z nią powiązanymi, doradztwo w zakresie tworzenia struktur mających na celu ochronę przed sporami wewnątrz korporacyjnymi lub przy polubownym rozwiązywaniu takich sporów;
 • prowadzenie postępowań związanych z umorzeniem udziałów lub wyłączeniem wspólników;
 • doradztwo i obsługa prawna podczas procesów likwidacyjnych spółek, zarówno dobrowolnych, jak i przymusowych, udzielanie wsparcia prawnego na rzecz likwidatorów;
 • obsługa i doradztwo prawne w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.