Kancelaria BBK świadczy usługi związane z obszarem własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, prawem prasowym oraz prawem własności przemysłowej obejmujące m.in.:

  • obsługę procesów związanych z ochroną dóbr osobistych, ochroną praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych;
  • opracowanie umów i innych dokumentów związanych z przenoszeniem praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych;
  • doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych, znaków towarowych, know-how;
  • doradztwo w zakresie prawa prasowego i prowadzenie procesów sądowych z zakresu prawa prasowego.