Wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa w sektorze zamówień publicznych pozwala Kancelarii BBK na świadczenie m.in. następujących usług:

  • bieżąca obsługa prawna postępowań przetargowych;
  • opracowywanie dokumentacji przetargowej dla zamawiających;
  • opracowywanie dokumentacji przetargowej dla wykonawców;
  • obsługa prawna konsorcjów i innych form partnerstwa w ramach zamówień publicznych;
  • reprezentacja podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami w sprawach związanych z zamówieniami publicznymi;
  • bieżąca obsługa prawna związana z realizacją umów zawartych w wyniku przetargów publicznych;
  • doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia przetargów prywatnych.