Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22. stycznia 2020r. (sygn. akt V ACa 134/19) zmienił wyrok Sadu Okręgowego na korzyść klienta reprezentowanego przez Kancelarię BBK i orzekł, że operator sieci energetycznej w Warszawie nie zasiedział służebności przesyłu do urządzeń zlokalizowanych na działce Klienta Kancelarii BBK. W konsekwencji Sąd Apelacyjny orzekł o odszkodowaniu na rzecz naszego Klienta za bezumowne korzystanie przez operatora z działki. Sąd Apelacyjny orzekł, że uzyskane w okresie PRL przez ówczesne przedsiębiorstwa państwowe władanie infrastrukturą energetyczną nie może prowadzić do zasiedzenia służebności przesyłu.