Firm

The aim of BBK law firm is to provide the highest level of legal services, while relying on state-of-the-art management methods and innovative ways of resolving legal issues of all kinds.

BBK law firm distinguishes itself by its vast experience and its modern and open approach to law interpretation and application. With our highly specialized lawyers we are able to implement novel legal solutions and to offer legal services which are unprecedented on the Polish market and give us true effectiveness in action.

Clients

BBK law firm provides its support to a number of key players on the Polish and international markets.

Battara Bartoszek Kuliński BBK law firm provides its services to large and medium enterprises.

Services

Find more about a wide range of services in the offer of Battara Bartoszek Kuliński BBK law firm.

Career

Build your future with a dynamically growing team of Battara Bartoszek Kuliński BBK law firm.

News

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w sprawie o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22. stycznia 2020r. (sygn. akt V ACa 134/19) zmienił wyrok Sadu Okręgowego na korzyść klienta reprezentowanego przez Kancelarię BBK i orzekł, że operator sieci energetycznej w Warszawie nie zasiedział służebności przesyłu do urządzeń zlokalizowanych na działce Klienta Kancelarii BBK.

A win before the Court of Appeal in a litigation for damages for the use of the estate property without contract and the acquisition of transmission easement by usucaption.

BBK law firm provides its legal services in the merger of companies from the waste processing sector.

BBK law firm supports the acquisition of the production site by one of the leading companies from the textile industry.

Italian Department

Battara Bartoszek Kuliński BBK law firm offers the highest level of specialized services to Italian Clients.