Radca prawny, członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego, arbiter w sądzie polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, członek Instytutu Bioetyki w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach, Wspólnik Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK.

Języki: włoski, angielski. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, prawa procesowego, umów handlowych i nieruchomościowych, prawa transportowego, ze szczególnych uwzględnieniem prawa kolejowego.


Specjalizacje