Do zakresu działalności Kancelarii BBK należy wsparcie Klientów na etapie różnego rodzaju postępowań sądowych i arbitrażowych, zarówno w procesach, jak i procedurach nieprocesowych. W ramach usług Kancelarii BBK oferujemy m.in.:

  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i przed sądami arbitrażowymi;
  • opracowywanie strategii procesowych;
  • opracowywanie pism procesowych;
  • negocjowanie i opracowywanie ugód sądowych;
  • reprezentacja podczas postępowań mediacyjnych.