Kancelaria BBK świadczy doradztwo prawne w zakresie odzyskiwania wierzytelności, zarówno w drodze pozasądowej, jak i w drodze postępowań cywilnych, w Polsce i zagranicą.

Kancelaria BBK świadczy usługi prawne z zakresu:

  • windykacji polubownych;
  • ustalania i weryfikacji stanu majątku dłużnika;
  • prowadzenia negocjacji
  • zabezpieczenia wierzytelności przed niewypłacalnością dłużnika;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych prowadzących do uzyskania tytułów wykonawczych;
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach komorniczych;