Kancelarii BBK powierzono pełną obsługę prawną procesu połączenia spółek działających w branży przetwarzania odpadów. Zakończenie procesu fuzji przewidziane jest na drugi kwartał 2020 r.